Fyzikálné vlastnosti - Aeroflex

Fyzikálné vlastnosti


* Čísla ukazují průměrné hodnoty získané na světě dobře známý zkušebními ústavy.
** Při teplotě. pod -57 ° C kaučuk EPDM tvrdne, ale to nemá vliv na tepelnou vodivost, ani propustnost vodních par.
V
topné aplikací vydrží kaučuk EPDM 125 ° C trvale, a lepidlo+100 ° C
*** Propustnost vodních par zkouška byla provedena podle zkušební metody ASTM E96 vysychaním zkušební metody při 37,8 ° C
 
Součinitel zvukové pohltivosti na
frekvenci

  Tloušťka      125 Hz   250 Hz 500   Hz 1000     Hz 2000       Hz 4000         Hz NRC    přenos hluku (STC)
1 "(25 mm.)    0,08          0,22                1,00            0,37             0,68                0,50                   0,60