Aeroflex - Produkty - Fyzikálna úprava vody - Mineral Water Doctor

Skype
Facebook
CZ SK EN DE PL CR SI
Úvodná stránka  >  Produkty  > Fyzikálna úprava vody  >  Mineral Water Doctor

menu

Mineral Water Doctor


Mineral Water Doctor
Mineral Water Doctor
Mineral Water Doctor
Galvanická úprava vody MWD (Mineral Water Doktor) pracuje na elektrochemickom princípe, kde počas pretekania vody(ktorá obsahuje soli vápnika , horčíka a iné minerálne zlúčeniny) zariadením ,vzniká rozdiel potenciálov vo vode 0,7V - 1V v závislosti od hustoty nasýtených solí vápnika a horčíka , inak aj nazývaných celková tvrdosť vody. Popri tom sa do vody z titán - zinkovej anódy , kde podiel zinku je až 99,985% ,uvoľňujú voľné ióny zinku a to ako katióny a anióny. Vápnik rozpustený vo vode(Ca +²), ktorý je hlavnou príčinou zanášania potrubí a výmenníkov tepla vodným kameňom, sa nachádza vo vode aj ako hydrogén uhličitan vápenatý- Ca(HCO3)2. Vplyvom hydrodynamiky vody a zmenou teploty vody sa hydrogén uhličitan vápenatý rozkladá na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý (kalcit) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 . Uvoľnený oxid uhličitý – CO2 sa viaže s katiónmi zinku , uvoľňovaných z anódy (anóda v našom výrobku je Ti-Zn ), pričom vzniká uhličitan zinočnatý ZnCO3 (inak zdravotne prospešný minerál, ktorý sa používa hlavne pri výrobe liekov a kozmetike). Z kalcitu CaCO3 kryštalizujúcom v trigonálnej sústave vzniká aragonit CaCO3 kryštalizujúci v rombickej sústave. Aragonit aj kalcit je vlastne uhličitan vápenatý, takže z chemického hľadiska sa vo vode vôbec nemení tvrdosť vody, akurát aragonit sa neusádza, katodický voľný vápnik(Ca +²) je naviazaný na voľné anióny zinku a oba sú vyplaviteľné z potrubia a tepelných výmenníkov. Samozrejme toto prebieha iba ak je výrobok galvanickej úpravy vody vhodne konštrukčne vyrobený. Výrobok MWD- mineral water doktor spĺňa tieto podmienky. Taktiež pri skúškach sa zistovala aj spotreba anód pri prietoku 1 m3 vody a podľa toho sa zvolila konštrukcia výrobkov pre väčšie prietoky a spotreby vody s vymeniteľnými elektródami. Samozrejme, že ak by výrobok obsahoval len Titán-zinkovú anódu, tak by nebol funkčný. Výrobok MWD preto obsahuje aj medenú katódu – s obsahom medi až 99,998 % a na rozdiel od iných typov galvanických úprav vody, katóda nie je plášťom výrobku, ale je osadená v nezávadnom plaste z polypropylénu – teraz najčastejšie používanom v potrubných rozvodoch pitnej vody.Info+Cenník SK (1161 kB)


Kontaktný formulár
Meno a priezvisko
E-mailová adresa
Telefón
Dopyt
Prosím opíšte kód
  


Ak pôjdete okolo našej firmy 7:30 - 16:00, príďte ku nám na šálku dobrej kávy.