Obchodní podmínky - Aeroflex

Skype
Facebook
CZ SK EN DE PL CR SI
Úvodní stránka  >  Společnost  >  Obchodní podmínky

menu

Obchodní podmínky

Návod, obchodní podmínky

Úvod

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Nákupním řádem a podmínky uvedené v tomto dokumentu akceptuje. Všechny přijaté objednávky jsou potvrzeny e-mailem na adresu uvedenou kupujícím do objednávky, nebo telefonicky. Nákupní řád i obchodní podmínky jsou platné až do zveřejnění nových obchodních podmínek a nákupního řádu a to na stránkách obchodu. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická.

Platnost objednávky

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (emailová komunikace), faxové nebo telefonické a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. K závaznosti tedy dostačuje elektronická komunikace se zákazníkem.

Dodání objednaného zboží

U zboží skladem je obvyklá doba dodání zboží do 2-3 pracovních dnů. Pokud objednané zboží není skladem, prodlužuje se doba dodání většinou na jeden až dva týdny od objednávky. V takovém případě je termín dodání odsouhlasen e-mailem nebo telefonicky s kupujícím. Součástí zásilky zboží je dodací list / daňový doklad. Pokud není možné daňový doklad přidat do zásilky (např. pro urychlení odeslání zboží nebo pro technickou poruchu u prodávajícího), je tento zaslán dodatečně poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Místo odběru zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

 

 

Doprava

Dopravu zboží zajišťuje prodávající standardně prostřednictvím firmy TOPTRANS. Jiný způsob dopravy bude odsouhlasen e-mailem nebo telefonicky minimálně 1 den před dodáním zboží. Po dobu přepravy výrobku od prodávajícího ke kupujícímu je výrobek pojištěn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, překontrolovat neporušenost obalů a celkový stav zásilky. V případě poškození originálního obalu kupující zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem přepravní společnosti protokol o poškození zboží. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, a to písemně (e-mailem, poštou, faxem) nejpozději do 2 dnů po odmítnutí převzetí zásilky.

Cena a platební podmínky

Zboží je standardně zasíláno na dobírku, kterou kupující hradí při převzetí zásilky, včetně ceny dopravy. Další možností je platba předem bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího, na základě výzvy k platbě (zálohová faktura). V případě objednávky od stálého obchodního partnera se může po vzájemné dohodě uskutečnit i platba na fakturu až po dodání zboží.

Záruka

Záruční doba prodávaného zboží je standardně 24 měsíců pro občany (spotřebitele) a 12 měsíců pro firmy a podnikatele, pokud není v kupní smlouvě nebo ve specifikaci zboží uvedeno jinak.

Servis

Servis zboží zajišťuje firma AEROFLEX, a.s. nebo její dodavatelé.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to způsobem: bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, odstoupením od kupní smlouvy. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená cena zboží. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojistěna. Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup: písemně nebo elektronicky zašlete údaje o vás jako kupujícím, údaje z faktury, popis reklamace, doložte důkazy jako např. fotografie apod., a vše zašlete na naši adresu. Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu (dodací adresa, kam zašlete reklamované zboží). Zašlete zboží na určenou adresu spolu s popisem. Zboží zasílejte pouze v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do naší provozovny.

Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech). V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba spotřebitel (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás písemně nebo elektronicky, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt.

K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případe nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých). V případě, že tohoto práva kupující využije, vrátí prodávajícímu nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu s veškerým příslušenstvím, návodem, případně dalšími souvisejícími dokumenty. Zboží je možné vrátit zasláním na adresu uvedenou v odkazu Kontakty, nebo osobně na adrese pro osobní odběry.

 

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo i její část, v následujících případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele a po konzultaci kupující neakceptuje navýšení ceny

Jestliže některá z uvedených situací nastane, prodávající může objednávku zrušit a doporučit kupujícímu zboží podobných parametrů. Prodávající si také vyhrazuje právo objednávku stornovat i v případě, že kupující vyplní nepravdivé nebo neúplné kontaktní údaje.

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout své služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Kupující souhlasí, že zejména na elektronické kontakty může prodávající zasílat propagaci své služby, nevyžádá-li si kupující jakoukoli formou nezájem o tuto marketingovou aktivitu. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 Kontaktní formulář
Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefon
Dotaz
Prosím opiště kód
  


Když půjdete kolem naší firmy 7:30 - 16:00, přijďte k nám na šálek dobré kávy.